درجلسه ای که در راستای رسیدگی به مشکلات روستاهای کلمه و کوهپر با حضور احمدی نماینده مردم کلاردشت، فرماندار، امام جمعه، بخشدار، شورا های اسلامی ودهیاران در میان اهالی محترم روستاهای کلمه و کوهپر در مسجد روستای کلمه برگزار گردید به بررسی مشکلات دو روستا از جمله : کمبود آب شرب ، بحث تامین هزینه های بهسازی معابر روستا که براثر کنده کاری گاز رسانی تخریب شد و هم چنین تامین خطوط تلفن ثابت روستاییان پرداخته شد.

طی این جلسه در مورد رفع مشکل کمبود آب در روستاهای مذکور، اداره آب و فاضلاب موظف گردید با هماهنگی های به عمل آمده نسبت به اجرای پروژه توسکاچال که اعتبارات آن از سوی نماینده محترم از محل ماده 180 تامین گردیده بود اقدام گردد.

مقرر گردید:

- به منظور رفع مشکل مقطعی کمبود آب، اداره آب و فاظلاب نسبت به پروژه پمپاژ آب از منبع آب شرب روستای کردیچال به منبع تامین آب دو روستا اقدام نماید.

- اداره گاز با پیگیری شورای اسلامی و دهیاری دو روستا نسبت به پرداخت هزینه های ناشی از کنده کاری معابر اقدام نماید.

- اداره مخابرات نسبت به تامین خطوط تلفن خانگی روستاییان در اسرع زمان اقدام نماید.

دهیاری ها

 

نظر سنجی

نظر شما درباره طرح و امکانات سایت چیست؟

اوقات شرعی